Illustration: Arkitektgruppen i Malmö AB

Tolvåkersområdet, Löddeköpinge

Ny förskola, skolbyggnad
och idrottshall

Den gamla förskolan har rivits för att ge plats åt en ny. Näst på tur står en ny skolbyggnad som ersätter Tolvåkersskolan och mellanstadiedelen av Söderparkskolan och slutligen rivs badhuset för att ge plats åt en ny idrottshall. 

En kraftfull förnyelse av Tolvåkersområdet i Löddeköpinge har påbörjats. Nu väntar en ny inriktning där Tolvåkerskolan och mellanstadiedelen av Söderparkskolan rivs istället för att renoveras.

Förnyelse i flera etapper

Förnyelsen av Tolvåkersområdet pågår under flera år framåt och delas in i etapper. Följande aktiviteter är planerade enligt den nya inriktningen:

Byggstart för nya Tolvåkers förskola - hösten 2018

Byggandet av den nya förskolan inleddes hösten 2018 och var klart årsskiftet 2019-2020.

Söderparkskolan rivs – våren 2020

Under våren 2020 påbörjas rivningen av mellanstadiedelen av Söderparkskolan. Tolvåkers förskola är färdigbyggd och Söderparkskolans elever har flyttat in i de moduler som Tolvåkers förskola använt under tiden den nya förskolan byggts.

Byggstart för ny skolbyggnad – våren 2020

När rivningen av Söderparkskolan är färdig inleds byggnationen av en helt ny skolbyggnad som ska ersätta Tolvåkerskolan och mellanstadiedelen av Söderparkskolan. Byggnationen väntas ta cirka två år.

Tolvåkerskolan rivs och utemiljöer färdigställs

När den nya skolbyggnaden är färdigbyggd rivs Tolvåkerskolan.

Tolvåkersbadet rivs och ersätts av sporthall (tidsplan saknas i nuläget)

Som avslutning rivs Tolvåkersbadet och ersätts med en ny permanent sporthall som i sin tur ersätter den tillfälliga sporthallen som idag används på Center Syd-området i Löddeköpinge. Det är i nuläget inte bestämt var på området som dansföreningen Zwing it ska hålla till, förslaget är att de flyttar in i den nybyggda sporthallen tillsammans med fritidsgården.

I samband med byggnationerna ska trafiken och logistiken på området beaktas för framtida flöden av människor.

Kontakta oss gärna

Ring, mejla eller besök kommunhuset på Kullagatan 2 i Kävlinge

046-73 90 00