Resan mot Stationsstaden

Att gatorna, torgen, parkerna eller kvarteren i den nya stadsdelen heter som de gör är ingen slump. Historien om Stationsstaden tar sin början redan 1917. Då startade en slakteriverksamhet på platsen där den nya stadsdelen idag växer fram. Slakteriet finns inte längre kvar men har fått ge namn åt kvarteren medan parker, torg och gator har fått namn med koppling till tåg och resande.

Kävlinges största industri

Slakteriet på platsen var under många år den klart största verksamheten i kommunen och det som många förknippade med Kävlinge. Ursprungligen fanns där inte fler än 17 anställda, en siffra som ökade till 900 anställda i mitten av 1980-talet då slakteriet kunde stoltsera som Kävlinges största industri och arbetsplats.

Kungen besöker Scan

Kungligt beslut på slakteriet i form av H.M. Konung Carl XVI Gustaf. Okänt årtal.

På området finns fortfarande den specialbyggda hallen för livsdjursauktioner kvar. Hallen byggdes redan 1949 och här hölls minst en auktion i veckan under många år framåt. Hit kom man från hela Sverige och många andra länder för att köpa svenska kvalitetsdjur.

Efterhand som tiderna förändrades gick slakterinäringen igenom stora förändringar och rationaliseringar. 2008 meddelades att slakteriet skulle lägga ner verksamheten helt. Två år tidigare hade Midroc köpt området och den 3 april 2008 gick startskottet för den nya stadsdelen då startbeslut togs för detaljplanen. Arbetet med den nya stadsdelen kunde ta sin början men det är en helt annan historia.

Historisk koppling bakom gatunamnen

Den största parken i Stationsstaden får namnet Kaptenens park efter Kävlinges första stins Carl Edvard Brodin. Han var verksam i Kävlinge från 1886 och gick under namnet Stinsen Kapten Brodin. Vid stationen fanns på den tiden en känd trädgård som kallades ”Kaptenens trädgård” efter Brodin som höll hårt på sin kaptenstitel. I stadsdelen byggs också två mindre parker som får namnen Stinsparken och Rallareparken.

Torget får namnet Prinstorget. Den 17 februari 1906 invigdes tågsträckan Sjöbobanan av dåvarande hertigen av Skåne, prins Gustav Adolf (senare kung Gustav VI Adolf), via en invigningstur som startade i Kävlinge. Torgen på respektive sidor av järnvägsstationen får namnen Östra och Västra stationstorget.

Kvarteren får namn som knyter an till den historiska slakteriverksamheten som låg på platsen, bland annat Livdjurshallen, Veterinären, Slaktaren och Charkuteristen.

Gatorna har fått namn med mjuka positiva värden kopplade till resande, så som Vandringsgatan och Upptäckargatan. Några av de mindre gatorna kommer att heta Signalgatan, Tågmästaregatan och Bistrogränd. Parkeringshusen har namnsatts till Vagnstallet och Lokstallet, och en allmän plats har fått namnet Lyckoplatsen.

Kontakta oss gärna

Ring, mejla eller besök kommunhuset på Kullagatan 2 i Kävlinge

046-73 90 00