Ett välkomnande medborgarhus

Illustration: Fojab Arkitekter AB

En inbjudande och inspirerande mötesplats dit alla är välkomna. Det är målet för det nya kombinerade biblioteket och kommunhuset som byggs i Stationsstaden.

Tillgänglighet i fokus

Fokus när vi bygger det nya medborgarhuset är ökad tillgänglighet för dig som medborgare. Det ska vara enkelt att utföra fler ärenden på en och samma plats. Vi vill att biblioteket ska vara en plats som lockar till lärande och utveckling. Genom att flytta in det i huset skapas nya möjligheter till samarbete med förskola, skola och vuxenutbildning. Med bättre och fler lokaler för föreningsliv och organisationer hoppas vi också på fler möten mellan människor.

I det nuvarande kommunhuset finns svårigheter att upprätthålla ett bra offentligt arkiv. Det nya publika arkivet placeras i anslutning till biblioteket så att båda verksamheterna kan utnyttja både släktforskningsrum och arkivets forskarrum.

Just nu

Nytt medborgarhus börjar att byggas hösten 2019. Beräknad inflyttning september 2021.

Kontakta oss gärna

Ring, mejla eller besök kommunhuset på Kullagatan 2 i Kävlinge

046-73 90 00