Ett nytt badhus för alla

Illustration: Gehl Architects

Den som väntar på något gott... 2022 kommer det nya badhuset stå klart – med relaxavdelning, gym och café. Badhuset riktar sig till familjer, föreningar och motionärer och kommer vara anpassat för personer med funktionsvariation.

Lätt att nå

Badhusets placering är vald med tanke på att så många som möjligt ska känna att det är lätt att nå – kollektivt, med cykel, till fots eller med bil. Inför öppnandet kommer vi att se över kollektivtrafiken så att den tar hänsyn till badets öppettider och simklubbarnas behov.

Varför nytt?

Kommunens befintliga badanläggningar har nått sin tekniska livslängd, de upplevs som slitna och ofräscha och har för lite bassängtider. Ambitionen är dock att hålla båda baden öppna medan vi bygger det nya.

Just nu

Planering pågår. Planen är att det nya badet ska stå klart hösten 2022.

Kontakta oss gärna

Ring, mejla eller besök kommunhuset på Kullagatan 2 i Kävlinge

046-73 90 00