Bild från stationsstaden

Stationsstaden

Stationsstaden

Här blir det en ny stadsdel

Intill järnvägsstationen i Kävlinge bygger vi en attraktiv stadsdel med gator och gränder, parker och torg. Här kommer det bo 3 200 invånare och finnas mötesplatser och service - badhus, bibliotek, butiker - för ännu fler.

 

Vill du bo i lägenhet eller radhus?

För att skapa en levade stadsdel blandar vi olika typer av hus och boendeformer. I dagsläget är runt 400-500 bostäder planerade.

Illustration: KKB Fastigheter AB

Hyresbostäder
med bilpoolslösning

KKB Fastigheter bygger bostäder med hög standard.

x 89

100-150 hyresrätter
med byggstart 2019

Er-Ho Bygg bygger minst ett hundratal hyreslägenheter.

x 150

Just nu

Första etappen av att anlägga infrastruktur i form av vatten- och avloppsledningar samt asfalterade byggvägar är snart färdig. Asfaltering av gång- och cykelvägar och Visionsgatan kvarstår, och den nya pendlarparkeringen ska färdigställas. Förberedelse pågår av etapp två (norra delen av området fram till väg 104) där gator och va-anläggningar ska anläggas. Beräknad byggstart är hösten 2019.

Hållbara boenden

Genuint harmoniskt, hållbart och modernt.  Här byggs bostäder för familjer av alla slag, sambor i alla åldrar, singlar, pendlare och stugsittare. Stationsstadens förskola finns redan på plats, och skolor plus annan samhällsservice hittar du helt nära.

Bild på människor som grillar
Illustration: Fojab Arkitekter AB

Nytt medborgarhus med bibliotek, kommunhus och aktivitetshus börjar att byggas hösten 2019. Beräknad inflyttning september 2021.

Kontakta oss gärna

Ring, mejla eller besök kommunhuset på Kullagatan 2 i Kävlinge

046-73 90 00