Foto: Karl-Johan Hjertström/Skånetrafiken

Furulund station

Med pågatåg till Furulund

Snart kommer tåget att stanna i Furulund. 2020, närmare bestämt. Till dess ska stationsområdet byggas om till en knutpunkt för tåg- och busstrafik.

 

Till Malmö på 20 minuter, en gång i timmen

Tågen kommer inledningsvis gå en gång i timmen dagtid på sträckan Kävlinge-Furulund-Lomma-Malmö C. Själva resan går snabbt, att åka mellan Furulund och Malmö C väntas ta cirka tjugo minuter.

Planerad trafikstart 13 december 2020.

Pendla tryggt till tåget

Vi planerar gång- och cykeltunnlar under järnvägen – vid stationsområdet, och mellan Parkgatan och Bryggaregatan. Längs järnvägens norra sida bygger vi en pendlarparkering och cykelparkeringar kommer finnas både på båda sidorna. Solgatans och Kungsgatans plankorsningar bygger vi bort. Utanför Stävie blir det ett mötesspår.

Just nu

Under vår och sommar bygger kommunen ut Parkgatans förlängning och till hösten kommer byggnation och färdigställande av stationsområdet ske.

Kontakta oss gärna

Ring, mejla eller besök kommunhuset på Kullagatan 2 i Kävlinge

046-73 90 00