Foto: Karl-Johan Hjertström/Skånetrafiken

Furulund station

Med pågatåg till Furulund

Snart kommer tåget att stanna i Furulund. 2020, närmare bestämt. Till dess ska stationsområdet byggas om till en knutpunkt för tåg- och busstrafik.

 

20 minuter, en gång i timmen

Tågen kommer inledningsvis gå en gång i timmen dagtid på sträckan Kävlinge-Furulund-Lomma-Malmö C. Själva resan går snabbt, att åka mellan Furulund och Malmö C väntas ta cirka tjugo minuter.

Pendla tryggt till pendlingen

Vi planerar gång- och cykeltunnlar under järnvägen – vid stationsområdet, och mellan Parkgatan och Bryggaregatan. Längs järnvägens norra sida bygger vi en pendlarparkering och cykelparkeringar kommer finnas både på båda sidorna. Solgatans och Kungsgatans plankorsningar bygger vi bort. Utanför Stävie blir det ett mötesspår.

Just nu

Byggnation av Trafikverkets anläggningar i Furulund, perrong, broar och järnvägsutrustning, pågår för fullt. Det mesta av dessa arbeten beräknas vara klara under hösten 2019. Kävlinge kommun förbereder Parkgatans förlängning och anslutande gång- och cykelvägar. När Trafikverket är klara med sina delar (hösten 2019) påbörjas byggnationen. Under hösten 2019 startar även förberedelser av stationsområdet och det ska sedan byggas under 2020.

Kontakta oss gärna

Ring, mejla eller besök kommunhuset på Kullagatan 2 i Kävlinge

046-73 90 00